โครงการ บ้านพักอาศัย 3 ชั้น สุขุมวิท 101/1 หนังสือ SMALL MEDIUM HOUESE