โครงการ บ้านพักอาศัย 3 ชั้น สุขุมวิท 101/1 หนังสือ DECORATION GUIDE ฉบับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556